Welkom by SA Stamboek- en Diereverbeteringsvereniging - Beestelersgenootskappe, Perdetelersgenootskappe, Skaaptelersgenootskappe, Boktelersgenootskappe, Varktelersgenootskap, Hondetelersgenootskappe en Ander rasse - Cattle, Dogs, Goats, Sheep, Horses, Pigs, Others

ICAR Proudly South African / Trots Suid-Afrikaans

Connect on Facebook

Connect on Twitter

Enter Logix

Kalfboekie nou beskikbaar

GRATIS - aantal volgens
kuddegrootte


Kontak Elsa van den Berg
by 051-4100900 of
elsa@studbook.co.zaSA Stamboek Teeltwaardekursusse

Kliek hier vir meer inligting rondom ons Teeltwaardekursusse wat plaasgevind in 2015.


Riglyne vir Op-die-Plaas Bulgroeitoetse & Aansoek

Kliek hier vir lesings en ander inligting.


SA Stamboek Fooie vir 2015/2016

Goedgekeurde fooie vir 2015/2016 sal in werking tree op 2015/07/01 - Kliek hier


Die Skedule O vorm

en verduidelikende notas beskikbaar om af te laai hier.


Bestel u Stoettelers Handleiding vandag!  

Vir meer inligting kontak Elsa by
051 410 0900 / elsa@studbook.co.za


Nou teen 'n verlaagde prys!South African Livestock Breeding
Slegs beskikbaar in Engels

  

Vir meer inligting kontak Elsa by
051 410 0900 / elsa@studbook.co.za

Valid CSS!

Valid HTML 4.01 Transitional

Welkom by SA Stamboek- en Diereverbeteringsvereniging - Beestelersgenootskappe, Perdetelersgenootskappe, Skaaptelersgenootskappe, Boktelersgenootskappe, Varktelersgenootskap, Hondetelersgenootskappe en Ander rasse
Cattle
Damara Sheep Breeders' Society of S A
Damara Sheep Breeders' Society of S A

Secretariat/Sekretariaat
Mr/Mnr S Burger (Stan)

Adres:
P O Box/Posbus 188 KOSTER 0348

Tel nr: 014-5492371
Tel no:
Sel nr: 083 266 4051
Faks nr: 086-5518410
Epos: info@damarasheep.co.za

Webblad: www.damarasheep.co.za


Dohne Merino Breed Society of S A
Dohne Merino Breed Society of S A

Manager/Bestuurder
Mr/Mnr H Londt (Henri)

Adres:
P O Box/Posbus 61 STUTTERHEIM 4930

Tel nr: 043-683 1330
Tel no:
Sel nr: 083 272 1255
Faks nr: 043-683 1931
Epos: manager@dohnemerino.org

Webblad: www.dohnemerino.org


Dormer Sheep Breeders' Society of S A
Dormer Sheep Breeders' Society of S A

Secretariat/Sekretariaat
Mrs/Mev L Vermeulen (Lizanne)

Adres:
P O Box/Posbus 506 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051-4100968
Tel no: -
Sel nr: -
Faks nr: 086 519 5874
Epos: dormer@studbook.co.za

Webblad: www.dormer.co.za


Dorper Sheep Breeders' Society of S A
Dorper Sheep Breeders' Society of S A

Breed Director/Rasdirekteur
Mr/Mnr A Westraad (Attie)

Adres:
P O Box/Posbus 26 MIDDELBURG 5900

Tel nr: 049-8422241
Tel no:
Sel nr: 071-606 5625
Faks nr: 049-8423589
Epos: dorperinfo@adsactive.com

Webblad: www.dorpersa.co.za


Ile de France Sheep Breeders' Society of S A
Ile de France Sheep Breeders' Society of S A

Secretariat/Sekretariaat
Mr/Mnr C V Els (Chris)

Adres:
P O Box/Posbus 3776 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051 410 0953
Tel no:
Sel nr: 083 457 5775
Faks nr: 086 664 5317
Epos: idf@studbook.co.za

Webblad: www.iledefrance.co.za


Karakoel Club
Karakoel Club

Secretary/Sekretaris
Mr/Mnr P A le Roux (Piet)

Adres:
P O Box/Posbus 86 UPINGTON 8800

Tel nr: 054-337 6237
Tel no:
Sel nr: 083 764 5018
Faks nr: 054-331 1329
Epos: johline@kik.co.za

Webblad:


Meatmaster Breeders' Society of SA
Meatmaster Breeders' Society of SA

Secretariat/Sekretariaat
Mrs/Mev S Wasserman (Sonja)

Adres:
P O Box/Posbus 1060, BLOEMFONTEIN, 9300

Tel nr: 051 410 0955
Tel no:
Sel nr: n/a
Faks nr: 051 448 4220
Epos: sonja@studbook.co.za

Webblad: www.meatmastersa.co.za


Merino Breeders' Society of S A
Merino Breeders' Society of S A

Manager / Bestuurder
Mr/Mnr D Vorster (Danie)

Adres:
33 Somerset Street, PO Box/Posbus 109 GRAAFF-REINET 6280

Tel nr: 049 892 4148
Tel no:
Sel nr: 082 571 2742
Faks nr: 086 532 4464
Epos: merinosa@eastcape.net

Webblad: www.merinosa.co.za


S A Mutton Merino Breeders' Society
S A Mutton Merino Breeders' Society

Manager/Bestuurder
Mr/Mnr J E J Vosloo (Jan)

Adres:
P O Box/Posbus 35533 FAUNASIG 9325

Tel nr: 051-522 6827
Tel no: 051-522 6828
Sel nr: 082 556 9822
Faks nr: 051-522 5662
Epos: sammsheep@yebo.co.za

Webblad: www.savleismerino.net


Suffolk Sheep Breeders' Society of S A
Suffolk Sheep Breeders' Society of S A

Secretary/Sekretaresse
Mrs/Mev AL Kruger (Lettie)

Adres:
P O Box/Posbus 3433 BLOEMFONTEIN 9300

Tel nr: 051-4100903
Tel no: 083 383 8226
Sel nr: 083 278 0550
Faks nr: 051-4484220
Epos: suffolk@studbook.co.za

Webblad: www.suffolk.co.za


Van Rooy Sheep Breeders' Society
Van Rooy Sheep Breeders' Society

Secretary/Sekretaresse
Mrs/Mev A Hoops (Annelie)

Adres:
P O Box/Posbus 1756 KURUMAN 8460

Tel nr: 053-712 2112
Tel no: -
Sel nr: 082-902 4124
Faks nr: 053-712 2112
Epos: annelie@booysen.bore.co.za

Webblad: www.studbook.co.za/Society/vanrooy/sheep.html