Enquiries?    info@studbook.co.za  
SA Stoetteler Uitgawe 26

SA Stoetteler Uitgawe 26


SA Stoetteler is ‘n diens wat SA Stamboek aan al sy lede en Stoettelersgenootskappe in die Veebedryf bied.  Die Joernaal verskaf semi-wetenskaplike en wetenskaplike inligting en artikels wat van toepassing is op Stoettelers binne die Veebedryf in Suid-Afrika

 

INHOUDSOPGAWE

Dairy Farming - 4
Stud Breeding - 10
Natural Remedies - 16
Beleggings - 23
Vermin Control - 29
Veediefstal - 32
Vervoerpraktyke - 37
Economy - 43
Animal Nutrition - 49
Emerging Farmers - 52
Landboupersoonlikheid - 59
Cookery - 65
Book Reviews - 67
Milk Recording - 69
Small Stock - 71
Beef Recording - 72

Go Back

 

 

SA Stoetteler Uitgawe 26
© SA Stamboek. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Stamboek.