Enquiries?    info@studbook.co.za  
SA Stoetteler Uitgawe 24

SA Stoetteler Uitgawe 24


SA Stoetteler is ‘n diens wat SA Stamboek aan al sy lede en Stoettelersgenootskappe in die Veebedryf bied.  Die Joernaal verskaf semi-wetenskaplike en wetenskaplike inligting en artikels wat van toepassing is op Stoettelers binne die Veebedryf in Suid-Afrika

 

INHOUDSOPGAWE

Melkbeeste - Hou jou koeie in warm tye - 4
Emerging Farmers - Follow the success of the Fort Hare Dairy Trust - 9
Animal Nutrition - The importance of phosphorous supplementation in farm animals - 15
Landboupersoonlikheid - Pieter du Preez: Miniatuurperd-teler van formaat - 21
Cookery  - 25
Book Reviews - 27
Melkaantekening - 29
Beesboerdery  - 31

Go Back

 

 

SA Stoetteler Uitgawe 24
© SA Stamboek. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Stamboek.