Enquiries?    info@studbook.co.za  
SA Stoetteler Uitgawe 22

SA Stoetteler Uitgawe 22


SA Stoetteler is ‘n diens wat SA Stamboek aan al sy lede en Stoettelersgenootskappe in die Veebedryf bied.  Die Joernaal verskaf semi-wetenskaplike en wetenskaplike inligting en artikels wat van toepassing is op Stoettelers binne die Veebedryf in Suid-Afrika

 

INHOUDSOPGAWE

Economy - The export of indigenous livestock: Are we deriving the full benefit?  - 4
Small Stock - Saanen dairy goats: The genetic parameters of reproduction traits  - 8
Stoetteling - Wat is die lewensvatbaarheid van geslagsbepaalde semen in SA?  - 13
Voortreflikheidstoekennings 2008 - Stoettelers met uitsonderlike aantekeningspraktyke blink uit  - 18
Ontwikkelingslandbou - SA Stamboek/Landbank/Unistel-toekennings aan opkomende boere - 27
Product Safety - The importance of meeting food safety and other consumer  - 31
Animal Nutrition - The importance of measuring feed intake  - 38
Agricultural Property - The expropriation of commercial agricultural land: Is it for real?  - 45
Stoetteling - Die wetenskap van teling: die sterwe na 'n beter dier - 51
Animal Science - The importance of animal scientists to the agricultural sector in SA  - 59
Horses - The wonder of the wild horses of the Namib - 66
Landboupersoonlikheid - Prof Almero de lange: Die vader van BLUP in Suid-Afrika-  73
Cookery - 79
Book Reviews - 81
Melkaantekening - 83
Kleinvee - 85
Beesboerdery - 87
Varke - 88

Go Back

 

 

SA Stoetteler Uitgawe 22
© SA Stamboek. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Stamboek.