Enquiries?    info@studbook.co.za  
SA Stoetteler Uitgawe 21

SA Stoetteler Uitgawe 21


SA Stoetteler is ‘n diens wat SA Stamboek aan al sy lede en Stoettelersgenootskappe in die Veebedryf bied.  Die Joernaal verskaf semi-wetenskaplike en wetenskaplike inligting en artikels wat van toepassing is op Stoettelers binne die Veebedryf in Suid-Afrika

 

INHOUDSOPGAWE

Stud Breeding - What role will pure breeds play in our future? - 4
Small Stock - The genetic parameters for milk yield and composition in Saanen dairy goats - 8
Genetics - Genetics and meat quality - what does the future hold? - 12
Stoetteling - Verbeter die prestasie van jou stoetdiere se nageslag deur QTL's - 21
Game Farming - The price of game farming - is it good for conservation? - 28
Landboupersoonlikheid - Louw Badenhorst - van dokter tot Bonsmara-koning - 32
Cookery - 37
Book reviews - 39
Milk Recording - 41
Kleinvee - 43
Beef Recording - 44

Go Back

 

 

SA Stoetteler Uitgawe 21
© SA Stamboek. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Stamboek.