Enquiries?    info@studbook.co.za  
SA Stoetteler Uitgawe 19

SA Stoetteler Uitgawe 19


SA Stoetteler is ‘n diens wat SA Stamboek aan al sy lede en Stoettelersgenootskappe in die Veebedryf bied.  Die Joernaal verskaf semi-wetenskaplike en wetenskaplike inligting en artikels wat van toepassing is op Stoettelers binne die Veebedryf in Suid-Afrika

 

INHOUDSOPGAWE

Strategiese Bestuur - Skep 'n mededingende voordeel vir stoetboerdery sukses  - 4
Animal Health - Management strategies based on a proactive approach - 10
Small Stock - The history of dairy goats in South Africa - 16
Landboupersoonlikheid - Prof Fanie Schoeman: Die man woeker!  - 25
Indigenous Breeds - Survival of the fittest - 31
Cookery - 39
Book reviews - 41
Milk recording - 43
Kleinvee - 45
Beesboerdery - 47
Pigs - 48

Go Back

 

 

SA Stoetteler Uitgawe 19
© SA Stamboek. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Stamboek.