Enquiries?    info@studbook.co.za  
SA Stoetteler Uitgawe 18

SA Stoetteler Uitgawe 18


SA Stoetteler is ‘n diens wat SA Stamboek aan al sy lede en Stoettelersgenootskappe in die Veebedryf bied.  Die Joernaal verskaf semi-wetenskaplike en wetenskaplike inligting en artikels wat van toepassing is op Stoettelers binne die Veebedryf in Suid-Afrika

 

INHOUDSOPGAWE

Strategiese Bestuur - Die Belangrikste faktore wat die ekonomie van stoetboerdery beïnvloed - 6
Animal Health - Common health complaints found in sheep - 12
Fertility - How to judge fertile or sub-fertile cattle - 18
Animal Health - How to fight Ovine Johne's disease - 24
Enviroment - The effects of global warming on agriculture - 28
Landboupersoonlikheid - SA Stoetteler bring hulde Oom Attie Geldenhuys - 34
Genetics - How to choose a bull - 39
Voortreflikheidstoekennings - Die uitblinkers in die stoetbedryf - 45
Cookery - 55
Book reviews - 57
Milk recording - 59
Kleinvee - 61
Beesboerdery - 63
Poultry recording - 64

Go Back

 

 

SA Stoetteler Uitgawe 18
© SA Stamboek. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Stamboek.