Enquiries?    info@studbook.co.za  
SA Stoetteler Uitgawe 10

SA Stoetteler Uitgawe 10


SA Stoetteler is ‘n diens wat SA Stamboek aan al sy lede en Stoettelersgenootskappe in die Veebedryf bied.  Die Joernaal verskaf semi-wetenskaplike en wetenskaplike inligting en artikels wat van toepassing is op Stoettelers binne die Veebedryf in Suid-Afrika

 

INHOUDSOPGAWE

Centenary - 8
Eeufees - 12
The Holy Grail of Beef - 20
Die Evaluasie van Doeltreffende Produksie by vleisbeeste - 30
'n Koninklike Besoek om te onthou - 34
Landbouvooruitskouing: Vrae oortref antwoorde - 40
Melkkoors en aangeplante weidings met hoë Kaliuminhoud - 48
Redes vir Hoë Mortaliteit by Lammers - 53
Perspectives on the Development of the Pig Stud Industry in South Africa - 60
Diep Spore in die Landbou - 64
Wildlife Parasites: Lessons for parasite control - 69
Mane Attraction: Reaching for Hollywood stardom - 76
Searching for sustainable Livestock Production - 81
A Choice cut - 87
Die Kaapse Perdeskou - uit die oog van 'n kind - 94
Reaping the profits of Biodiversity - 99
Beefpro: 'Jou Winsvennoot vir die Toekoms' - 107
Verwagte Weidingstoestande vir die komende seisoen - 113
Roasted Lamb Shanks - 117
Book Reviews - 119
Factors affecting birth weight in Beef Cattle - 121
Die Gebruik van melkaantekening in die Elsenburg-kuddes - 123
Kan te veel bespiering nadelig wees? - 125
Verbeterde Bestuursvaardighede - 127

Go Back

 

 

SA Stoetteler Uitgawe 10
© SA Stamboek. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Stamboek.