Enquiries?    info@studbook.co.za  
SA Stamboek Vakkundige dienste

SA Stamboek Vakkundige dienste


Dit is die taak van hierdie afdeling om SA Stamboek se doelstellings ten opsigte van dienslewering uit te voer. Die werksaamhede van die afdeling behels tegniese- en vakkundige advies aan telersgenootskappe en hul lede. Hierbenewens kontroleer die afdeling die in- en uitvoere van genetiese materiaal, bestuur die prosesse verbonde aan ouerskap verifikasie, reik perdepaspoorte uit en is genootskappe behulpsaam met die saamstel van skou- en veilingskatalogusse. Die webblad en programmering diens van SA Stamboek ressorteer onder die Afdeling: Vakkundige Dienste. Die afdeling het 'n personeel komponent van 5 persone.

Skou- Veilings katalogusse
Adviesdienste
Inspeksies
Data-onttrekking en -verwerking
Ouerskap verifikasie
Programmering diens
Webblad diens
Publikasies

 

Skou-en Veilings katalogusse
Daar bestaan verskeie verskillende formate vir veilingskatalogusse wat uit die data van die stelsel saamgestel kan word. In sommige gevalle staan personeel van die Afdeling genootskappe by om sulke katalogusse saam te stel. Skoukatalogusse word op versoek, in samewerking met die betrokke telers- en skougenootskap, saamgestel.

Vir navrae in hierdie verband kontak Elsa van den Berg by (051) 410 0900 of per e-pos by elsa@studbook.co.za

Adviesdienste
Die afdeling is telersgenootskappe en telers behulpsaam met die interpretering van verskeie bestaande standaard verslae en die aanwending van die resultate uit sulke verslae ten einde hul doelwitte meer doeltreffend na te streef.

Inspeksies
Die afdeling is verantwoordelik vir die inspeksie van alle diere van Direkte Inskrywings rasse.

Data-onttrekking en -verwerking
Die afdeling staan telersgenootskappe by met die ontleding van hul inligtingsbehoeftes en die ontwerp en implementering van programme om hul data behoeftes aan te spreek. Die Afdeling onderneem gereeld ad hoc data-ontleding vir telersgenootskappe in gevalle waar hulle unieke behoeftes in hierdie verband het.

Ouerskapverifikasie
Die afdeling is verantwoordelik vir die bestuur van die ewekansige ouerskapverifikasieprogram en voer ook alle ouerskapverifikasietoetse uit wat volgens Verordening 9 van die Grondwet van SA Stamboek plaasvind.

Vir navrae in hierdie verband kontak Elsa van den Berg by (051) 410 0900 of per e-pos by elsa@studbook.co.za

Publikasies
Die afdeling is verantwoordelik vir verskeie publikasies van die SA Stamboekvereniging, te wete die SA Stoetteler tydskrif, SA Livestock Breeding en die Handleiding vir Stoettelers.

Vir navrae in hierdie verband kontak Elsa van den Berg by (051) 410 0900 of per e-pos by elsa@studbook.co.za
 

© SA Studbook. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Studbook.