Welkom by SA Stamboek- en Diereverbeteringsvereniging - Beestelersgenootskappe, Perdetelersgenootskappe, Skaaptelersgenootskappe, Boktelersgenootskappe, Varktelersgenootskap, Hondetelersgenootskappe en Ander rasse - Cattle, Dogs, Goats, Sheep, Horses, Pigs, Others

ICAR Proudly South African / Trots Suid-Afrikaans

Connect on Facebook

Connect on Twitter

Enter Logix

Kalfboekie nou beskikbaar

GRATIS - aantal volgens
kuddegrootte


Kontak Elsa van den Berg
by 051-4100900 of
elsa@studbook.co.zaSA Stamboek Teeltwaardekursusse

Kliek hier vir meer inligting rondom ons Teeltwaardekursusse wat plaasgevind in 2015.


Riglyne vir Op-die-Plaas Bulgroeitoetse & Aansoek

Kliek hier vir lesings en ander inligting.


SA Stamboek Fooie vir 2015/2016

Goedgekeurde fooie vir 2015/2016 sal in werking tree op 2015/07/01 - Kliek hier


Die Skedule O vorm

en verduidelikende notas beskikbaar om af te laai hier.


Bestel u Stoettelers Handleiding vandag!  

Vir meer inligting kontak Elsa by
051 410 0900 / elsa@studbook.co.za


Nou teen 'n verlaagde prys!South African Livestock Breeding
Slegs beskikbaar in Engels

  

Vir meer inligting kontak Elsa by
051 410 0900 / elsa@studbook.co.za

Valid CSS!

Valid HTML 4.01 Transitional

SA Stamboek & Diereverbetering
Tariewe: 2015/2016 (BTW Uitgesluit)


Registrasiedienste


2015/2016

ALGEMENE TARIEWE: SUID-AFRIKAANSE TELERS
Telers van oorsee : Kontak asseblief Stamboek vir fooi struktuur
Ledegeld Genootskappe (per 100 lede of gedeelte daarvan) R 1 000.00
Eenmalige aansluitingsfooi vir nuwe telersgenootskappe R 2,000.00
Wild:Kuddenaam R 125.00
Voorvoegsel administrasie (eenmalig)  
      Registrasie van R 275.00
      Verandering van R 187.00
      Sessie van R 187.00
Herinstelling van lidmaatskap (Direkte handeling ingesluit) R 1 000.00
Direkte fakturering (per teler per jaar) R 60.00
Addisionele / duplikaat sertifikate R 10.90
 
BEESTE & WILD
Deelname & Direkte handeling (Jaarliks per teler) BEESTE R 680.00
Deelname & Direkte handeling (Jaarliks per teler) WILD R 1100.00
Herinstelling van diere R 200.00
Per Kapita VLEISBEESTE: (Telers ontvang registrasiesertifikate) R 17.40
Per Kapita VLEISBEESTE: (Genootskappe sonder registrasiesertifikate) R 14.25
Per Kapita MELKBEESTE: (Telers ontvang registrasiesertifikate) R 11.90
Per Kapita MELKBEESTE: (Genootskappe sonder registrasiesertifikate) R 9.85
Per Kapita WILD: (Sluit sertifikate in) R 17.40
 
KLEINVEE
Deelname & Direkte handeling (Jaarliks per teler) R 680.00
Herinstelling van diere R 145.00
** Per Kapita SKAPE & BOKKE: (melkbokke uitgesluit) - Opsie 1 + Posgeld R 8.35
** Per Kapita SKAPE & BOKKE: (melkbokke uitgesluit) - Opsie 1.1 (sonder registrasiesertifikate) R 7.20
** Per Kapita SKAPE & BOKKE: (melkbokke uitgesluit) - Opsie 2 R 4.20
Per Kapita MELKBOKKE + Posgeld R 8.80
 
PERDE
Intreefooi R 250.00
Dienste instandhoudingsfooi R 115.00
Leeftydsregistrasie: (eenmalig) R 135.00
Geboortekennisgewing: (per geboorte) R 20.40
Herinstelling van diere R 200.00
Oordragte: R 50.00
Perdepaspoorte (per paspoort) R 120.00
Opname van bykomende data (per geval) R 3.00
 
HONDE
Intreefooi R 250.00
Dienste instandhoudingsfooi R 115.00
Leeftydsregistrasie: (eenmalig) R 61.50
Geboortekennisgewing: (per werpsel) R 28.00
Herinstelling van diere R 200.00
Oordragte: R 50.00
Opname van bykomende data (per geval) R 3.00
 
 
KATALOGUSSE (VEILINGS & SKOU)
Saamgestel deur SA Stamboek: per dier R 4.80
Samestelling - Glyskaal (R35.82 to R718.35)


** PER KAPITA SKAPE & BOKKE
Opsie 1 Registrasies, oordragte en kansellasies ingesluit. Ontvang registrasiesertifikate
Opsie 1.1 Registrasies, oordragte en kansellasies ingesluit. Ontvang nie registrasiesertifikate nie.
Opsie 2 Betaal vir registrasiesertifikate,oordragte en logix verslae.
Produksie-aantekening2015/2016

Vleisbeeste (Opsie 1)
Produkste-aantekening (per teler per jaar) R 643.50
Per Kapita (per dier per jaar) R 11.25
Vleisbeeste (Opsie 2)
Produkste-aantekening (per teler per jaar) R 1 280.00
Per Kapita (per dier per jaar) R 8.00
 
Bul Groeitoets
Toetsfooi R 1 200.00
Per Bul R 57.75
RTU R 57.75
Reiskoste i.g.v addisionele besoek (per kilometer) R 5.40
 
Suiwel
Kuddefooi per toets
Glyskaal - Diere
1 tot 240 R 181.50
241 tot 480 R 363.00
481 tot 720 R 484.00
721 tot 960 R 605.00
961 tot 1500 R 605.00
 
Vervoerfooi (per kuddetoets)
(Indien van Stamboek vervoer gebruik gemaak word)
Glyskaal - Diere
1 tot 240 R 197.12
241 tot 480 R 264.88
481 tot 720 R 326.48
721 tot 960 R 386.40
961 tot 1500 R 492.80
 
Toetsfooi (per dier per toets)
Premium R 8.64
Selekteer Bestuur R 7.40
Selekteer BLUP R 7.40
Inskrywing R 6.70
Basiese diagnose R 5.40
 
Labfooi (Soos onderhandel per Labratorium)
 
Kleinvee
Produksie-aantekening (per teler per jaar) R 320.65
Per Kapita (per produserende ooi per jaar) R 5.12
 
Varke
Produksie-aantekening (per teler per jaar) R 1,330.00
Per Kapita (per produserende sog per jaar) R 9.00
 
L.W. Hierdie fooie sluit alle verwerkings, verslae & analises in.