Enquiries?    info@studbook.co.za  
Neem die regte paringsbesluite vir Vleisbeeste

Neem die regte paringsbesluite vir Vleisbeeste  Gaan terug


Daadwerklike besluitneming is een van die eerste beginsels van doelwitstelling. Dit geld veral vir veeteling.

Kortliks gestel: Besluit wat jy wil besluit en stel ’n behoorlike doelwit en gedetailleerde minimumvereistes op waaraan ’n potensiële teeldier moet voldoen om as ouer van die volgende generasie te kan kwalifiseer.

Die maklikste en vinnigste pad om te volg, is om SABeefBulls.com te gebruik om die minimumvereistes te bepaal waaraan ’n bul en/of koei (of vers) moet voldoen. Enige vleisbeesboer, stoet of kommersieel, kan so sorg dat die bul wat hy in die ras van sy keuse opspoor presies aan sy genetiese vereistes voldoen.
 

Kies die regte teeldiere


Sodra realistiese vereistes vasgestel is, kan enige bul in ’n ras wat aan die vereistes voldoen deur middel van SABeefBulls.com opgespoor word. So kan hulle met mekaar vergelyk word en ’n aanbod op die geskikte een gemaak word.

Stoettelers wat SABeefBulls.com se paringsmodule gebruik, kan doelwitte en minimum voorwaardes stel vir elke vroulike dier en die uitskot wat nie die paal haal nie. Die seleksie van bulle kan binne ’n mens se eie kudde of oor die hele ras gemaak word. So word die beste van die bestes bepaal, wat ’n mens vinniger by jou doelwitte bring en op ’n nuwe vlak van mededingendheid plaas.

SABeefBulls.com maak dit maklik om dadelik te wys of die regte keuses gemaak is.
 

Maak die regte parings


Die regte paringsbesluit sorg dat doelwitte bereik word sonder dat inteling van die nageslag die hoogte inskiet. Dit kan slegs bereik word indien die genetiese meriete vir al die eienskappe wat in die teeldoelwitte ingesluit is in ag geneem word en die verwantskappe tussen al die teeldiere noukeurig is.

SABeefBulls.com se paringsmodule sog vir optimale paringsvoorstelle, wat die doelwitte van die teler saam met die volledige stambome (tot selfs soveel soos tien generasies) gebruik. Vleisbeestelers het ’n keuse om selfs die optimale bulgroepe saam te stel waar meerbulparings oorweeg word.

Alle vleisbeestelers en produsente wat sorg dra om hul toekoms te verseker, weet hoe belangrik dit is om die regte seleksie- en telingsbesluite te neem. Met die regte hulpmiddels is die besluite nie net makliker om uit te voer nie, maar is daar ook gemoedsrus oor die genetiese waarde van die nageslag.

 

 - Fig 1: Inteling van elke bul se nageslag: Alle moontlike
kombinasies.

Fig 1: Inteling van elke bul se nageslag: Alle moontlike kombinasies.

 - Fig 2: Teeldoelwitwaarde van die nageslag en moeder.

Fig 2: Teeldoelwitwaarde van die nageslag en moeder.

Aflaaibare Dokumente

# Naam Beskrywing
1. Neem die regte paringsbesluite vir Vleisbeeste *.pdf formaat (366 kb)
  Links kliek die dokument naam om oop te maak of Regs kliek die dokument naam en kies Save Target as... om die dokument af te laai.Artikel Indeks  Terug na bo

© SA Stamboek. All Rights Reserved.
No article or picture may be reproduced\published
without the written consent of SA Stamboek.